Implant Cohlear

Terapia auditiv-verbală este o abordare educațională din ce în ce mai folosită de către logopezi și părinți ai copiilor purtători de implant cohlear/aparate auditive convenționale. Ea se axează pe dezvoltarea audiției și a limbajului, folosind părinții ca profesori naturali ai limbii vorbite, pentru ca, ulterior, copiii să se poată integra în învățământul de masă. Realizarea planului de reabilitare auditiv-verbală depinde într-o foarte mare măsură de înțelegerea, din partea părinților și copiilor, a faptului că reabilitarea este un proces de lungă durată în cadrul căruia copilul trebuie să parcurgă mai multe etape de detectare, recunoaștere, discriminare, înțelegere și redare a sunetelor pentru a ajunge într-un final la limbajul verbal. Trebuie să existe o colaborare strânsă între familie și specialist în ceea ce privește dezvoltarea socială și academică a copilului, astfel încât potențialul implantului cohlear/aparatului auditiv să fie realizat pe deplin.

%d bloggers like this: